آغاز ثبت‌نام در آزمون فلوشیپ پزشکی

ثبت نام برای آزمون پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی از شنبه ۶ بهمن آغاز و تا هجدهم همین ماه ادامه دارد.

آزمون پذیرش دستیاران دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۹۸ براساس مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت غیر متمرکز و توسط دانشگاه‌های مجری برنامه آموزشی در ۷ تا ۹ اردیبهشت ۹۸ برگزار می‌شود.
شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده که به شرح زیر است:
داوطلبان واجد شرایط می‌توانند در روز‌های ۶ تا ۱۸ بهمن ۹۷ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (عضو هیئت علمی، آزاد) صرفاً یک رشته و یک دانشگاه را انتخاب و براساس مفاد راهنما ثبت نام کنند.
ثبت نام بیش از یک بار مجاز نبوده و باعث حذف نام داوطلب از لیست داوطلبان شرکت در آزمون می‌شود، پس از ثبت نام و انتخاب رشته، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نیست.
داوطلب باید جهت دریافت مجوز ثبت نام مبلغ ۷۵۰ هزار ریال (۷۵ هزار تومان) بابت ثبت نام و ۶ هزار ریال (۶۰۰ تومان) باید خدمات پیام کوتاه را از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی پرداخت کند و با کد دریافت شده ثبت نام خود را انجام دهد.
کارت ورود به جلسه آزمون در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم اردیبهشت ماه ۹۸ از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی متولی برگزاری آزمون توزیع می‌شود.
آزمون در دو مرحله کتبی و شفاهی (به صورت منفرد یا ترکیبی از روش‌های آسکی )OSCE)، PMP)، مصاحبه ساختارمند یا سایر روش‌های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود برگزار می‌شود.
آزمون کتبی پنجشنبه پنج اردیبهشت ۹۸ (در یک مکان در هر دانشگاه و رأس ساعت ۹ صبح) و آزمون شفاهی همه رشته‌ها از تاریخ ۷ تا ۹ اردیبهشت ۹۸ برگزار می‌شود.
شروع به دوره جهت افراد پذیرفته شده از اول مهر ۹۸ خواهد بود.
پذیرش نهایی متقاضیان تحصیل در دوره‌های تکمیلی تخصصی بالینی بر اساس نمره کل مکتسبه داوطلبین آزمون پذیرش مربوطه از بالاترین نمره کل مکتسبه (براساس دو سوم آزمون کتبی و یک سوم آزمون آسکی) و با رعایت کسب حداقل ۶۰ درصد نمره کل آزمون و سایر مقررات مربوطه صورت می‌گیرد.
ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۹۸ تعداد ۴۲۱ نفر در ۸۲ دوره تکمیلی تخصصی و ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی و دو مرکز جهاددانشگاهی است
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز نشانه گذاری شده اند