برگزاری جلسات کمیسیون هیأت تجدید نظر استان

برگزاری جلسات کمیسیون هیأت تجدید نظر استان به طور منظم و دقیق برگزار می گردد.

رییس جلسات:دکتر فرخ یداللهی

دبیر جلسات:دکتر رسول شیریان

این جلسات با حضور ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی استان،جناب آقای دکتر نظیفی،قاضی احسانی و اساتید ارجمند در رشته های مختلف برگزار می گردد.
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز نشانه گذاری شده اند