«جلسه کمیسیون تعزیرات،دفتر ریاست دانشگاه »

یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰

این جلسه با حضور:

جناب آقای دکتر شیرانی،رییس دانشگاه علوم پزشکی،جناب آقای دکتر رحمانی،معاونت درمان

جناب آقای دکتر محمدی،معاونت غذا و دارو،جناب آقای دکتر آرش روغنی،رییس سازمان نظام پزشکی شهرکرد

جناب آقای محمد رضا عمرون،رییس تعذیرات حکومتی استان،سرکار خانم دکتر حسینی،مسئول نظارت معاونت درمان

جناب آقای دکتر مسعودی مدیر بازرسی دانشگاه،جناب آقای دکتر قانی،کارشناس تجهیزات و

سرکار خانم فراهانی،کارشناس و مسئول آمار برگزار گردید.

سازمان نظام پزشکی شهرکرد

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز نشانه گذاری شده اند