“سومین جلسه کمیته رفاهی سازمان نظام پزشکی”

فعالیتی بزرگ برای اولین بار در سازمان نظام پزشکی شهرکرد آغاز شده که با برنامه ریزی صحیح و همکاری مناسب،نتایج خوبی حاصل شد.

در ابتدای این جلسه،معاونت محترم رفاهی سازمان،جناب آقای دکتر رسول شیریان،گزارشی از اقدامات و مذاکرات انجام شده در بخش بیمه و هتلینگ داخل و خارج استان جهت اعضای سازمان و نتایج حاصل را ارائه نمودند و مقرر گردید تفاهم نامه های نهایی با هماهنگی واحد حقوقی و مالی سازمان صورت پذیرد.

جناب آقای دکتر کامران همتیان و جناب آقای دکتر عرب شورابی،ضمن بیان نظرات ارزشمند خود در این جلسه،مسئولیت واحد حمایت از بیماران کم بضاعت و تشکیل کارگروهی با حضور معاونت ها و واحدهای مرتبط سازمان در این زمینه را به عهده گرفتند.

مهمان دیگر جلسه،جناب آقای دکتر فرامرز شاهین،رییس هیأت ورزشی پزشکی استان،ضمن بیان دیدگاه های خود،مسئولیت کارگروه سرمایه گزاری مشترک سازمان نظام پزشکی و فدراسیون پزشکی ورزشی در طراحی اقامتگاه تفریحی در استان را به عهده گرفتند.

جناب آقای مهندس مرتضی محمدیان،دبیر هیأت ورزش های هماهنگی استان،مهمان دیگر جلسه بودند که گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده جهت تفاهم نامه،جهت فعالیت های ورزشی ویژه اعضای نظام پزشکی ارائه نمودند و مقرر گردید با در نظر گرفتن شرایط کرونایی استان،سانس های ورزشی ویژه اعضاء در رشته های اعلام شده قبلی،آغاز شود.

جناب آقای دکتر شیروانی،معاونت اداری سازمان،جناب آقای دکتر خدادادی،مسئول واحد حقوقی سازمان،جناب آقای کیانی،مسئول امور مالی،جناب آقای منصوری،دبیر کمیته،نظرات خود را در زمینه ایجاد زیرساخت مناسب و آغاز فعالیت های کارگروه های این کمیته را بیان نمودند.

“سازمان نظام پزشکی شهرکرد”

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز نشانه گذاری شده اند