روز پزشک
فرا رسیدن اول شهریور ماه ،زادروز شیخ الرییس ابوعلی سینا و روز پزشک بر جامعه شریف پزشکی گرامی باد. سازمان ...
سال ۱۴۰۱
یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر الیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال ...