بازدید استاندار محترم،نماینده محترم شهرستان شهرکرد و هیأت همراه و ریاست محترم سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد از پروژه بیمارستان پارسیان شهرکرد
دکتر شهریار رجب زاده روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ در بازدید از بیمارستان پارسیان تأکید کردند: صدور موافقت اصولی، پروانه ...