بسمه تعالی

 

سازمان نظام پزشکی بزرگترین و پس از کانون وکلا قدیمی ترین سازمان غیر دولتی در ایران می باشد که در تاریخ هفدهم دیماه یکهزار و سیصدو پنج تأسیس گردیده است و اولین رئیس آن جناب آقای دکتر منوچهر اقبال بوده اند. از اهداف تشکیلاتی سازمان نظام پزشکی می توان به تلاش در جهت پیشبرد در اصلاح امور پزشکی، مشارکت در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکی، اعتلای ارزشهای اخلاقی و اسلامی در امور پزشکی، حفظ و حمایت از حقوق بیماران و حفظ و حمایت از حقوق کلیه رشته های پزشکی و پیراپزشکی اشاره نمود در این راستا وظایفی همچون صدور پروانه های شاغلین بخش خصوصی، رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه ای شاغلین حرفه پزشکی، مشارکت فعال در تعیین تعرفه های تشخیص درمانی در بخش خصوصی، ثبت نام و صدور گواهی عضویت، تعیین ضوابط و نظارت بر تبلیغات پزشکی، ارائه خدمات رفاهی به اعضای سازمان ، برگزاری منظم کلاسهای مختلف آموزشی و کارآموزی در جهت حفظ و ترقی دانش پزشکی در بین اعضای سازمان ، مشارکت در تأمین مالیات بردرآمد شاغلین بخش خصوصی و اعزام نماینده هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، معرفی نمایند. به شورای عالی بیمه شورای عالی آموزش پزشکی، انتشار نشریه و غیره بر عهده سازمان نظام پزشکی نهاده شده است.

هیئت مدیره دوره هفتم نظام پزشکی شهرستان شهرکرد نیز از شهریور ماه سال یکهزار سیصد و نود شش با استعانت از خداوند متعال و با همت اعضای محترم آن و با اتکا به پشتیبانی بی دریغ کلیه همکاران در رشته های مختلف فعالیت خود را آغاز نموده است و با برنامه ریزی، در راستای انجام وظایف قانونی تعیین شده در جهت نیل به اهداف عالی سازمان نظام پزشکی امیدوار به آینده روشن تر برای این قشر فرهیخته اجتماع و ارائه کارنامه عملی موفق و قابل قبول در پایان دوره چهار ساله خود می باشد. انشاء ا….

 

دکتر شهریار رجب زاده

رئیس نظام پزشکی شهرستان شهرکرد

رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان