پاسخ به سوالات ذکر شده در پیام دیروز


نکته ای را که در ابتدای امر باید به آن اشاره نماییم این است که بیمارستان زندان نیست و بجز در موارد خاص نمی توان بیمار را به اجبار بستری نمود و در بیمارستان نگه داشت.
در پرونده یاد شده، بیماربه دلیل سکته قلبی ضرورتاً باید بستری و تحت درمان قرار گیرد ولی با توجه به عدم موافقت وی و همراهانش چنین امکانی وجود ندارد.
در این شرایط دو نکته مهم وجود دارد که باید در نظر گرفته شود:

 1. .مسئله در خطر بودن جان بیمار و ضرورت درمان آن
 2. مسئله حمایت حقوقی از کادر درمان و پیشگیری از شکایت و ایجاد درگیریهای قانونی برای ایشان
  مسلماً در میان دو مورد فوق ، حفظ جان بیمار از اهمیت ویژه ای بر خورداراست.
  در خصوص مورد اول ، یعنی حفظ جان بیمار و ارائه درمان لازم به وی باید تمام تلاش خود را برای توجیه بیمار و همراهان وی در جهت راضی کردن ایشان به پذیرش درمان به کار ببندید. خطرات و عوارض عدم پذیرش درمان، و محاسنِ دریافت درمان را برای ایشان بیان نموده و سعی کنید در محیطی آرام و به دور از هرگونه تنش ایشان را راضی به بستری و درمان نمایید.
  گاه بیمار به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه های درمان خواستار ترک بیمارستان است و گاه به دلیل اعتیاد و ترس از سندرم محرومیت می خواهد برود لذا باید تمامی سعی خود را جهت رفع مشکلات و نگرانیهای بیمار به کار ببندیم.
  مسلماً بحث و جدل و نیز برخورد فیزیکی برای بستری چنین بیماری که MI کرده است خود می تواند خطرآفرین و بعضاً مرگ آور باشد.
  اما در بحث دوم یعنی حمایت حقوقی از کادر درمان و پیشگیری از شکایت، باید اقداماتی انجام شود که در صورت بروز شکایت بتوانیم از خود و مرکز درمانی دفاع مؤثری داشته باشیم در چنین مواردی پیشنهاد می گردد.
  ــ تمامی وقایع و اقدامات را به صورت صریح و کاملاً شفاف در پرونده بالینی بیمار ثبت نمایید.
  ــ عدم پذیرش درمان از جانب بیمار و همراهان وی را صورت جلسه کرده و به امضاء کادر درمان حاضر ، از جمله پزشک ، پرستار، سوپروایزر، مسئول فنی برسانید.
  ــ در صورتی که جداً جان بیمار در خطر می باشد کلانتری محل را درجریان قرار داده و از ایشان بخواهید نماینده خود را برای ثبت موضوع و تهیه صورت جلسه به بیمارستان بفرستند.
  ــ از بیمار و همراهان وی بخواهید که عدم تمایل به ادامه درمان و درخواست ترک مرکز درمانی و پذیرش عوارض و خطرات آن را به صورت مکتوب اعلام نموده و آن را امضاء نمایند.
  ــاگر بیمار درخواست مراجعه به مرکز دیگری را دارد از آن مرکز برای وی پذیرش بگیرید و او را با آمبولانس واجد امکانات لازم به مرکز مربوط ارجاع نمایید.
  در انتها مجدداً متذکر می شویم که ثبت تمامی وقایع و مستندسازی کامل و دقیق، مهمترین عامل در حمایت از کادر درمانی می باشد.

سازمان نظام پزشکی شهرکرد

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز نشانه گذاری شده اند