روز دندانپزشک

همیشه دلیلی برای خنده هست

🌹۲۳ فروردین و روز دندانپزشک را به همه دندانپزشکان عزیز که به همنوعانشان سلامت دهان و دندان را ارمغان می‌دهند، تبریک عرض می کنیم.

سازمان نظام پزشکی شهرکرد