جلسه ریاست و معاونت اداری مالی سازمان نظام پزشکی شهرکرد با مدیریت امور شهری استانداری

جلسه ریاست و معاونت اداری مالی سازمان نظام پزشکی شهرکرد با مدیریت امور شهری استانداری ، جناب آقای مهندس بهادر عبدالغنی در خصوص عدم پرداخت عوارض کسب وپیشه وهمچنین تابلوهای پزشکان پیرو مکاتبات و مستندات ارسال شده قبلی

شنبه ، ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

سازمان نظام پزشکی شهرکرد

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز نشانه گذاری شده اند