بیانیه اجلاس سراسری روسای شوراهای هماهنگی نظام پزشکی استان های کشور

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان نظام پزشکی متن این بیانیه به شرح زیر می باشد.                                                                                                             …