هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرکرد

دکتر رضا ایمانی
دکتر رضا ایمانی
رئیس هیأت تجدید نظر سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد

تخصص : متخصص بیماری های عفونی

مشاهده پروفایل
دکتر محمد علی زمانی
دکتر محمد علی زمانی
رئیس هیأت بدوی سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد

تخصص : فوق تخصص آلرژی و ایمنولوژی بالینی

مشاهده پروفایل
دکتر پورج شیروانی
دکتر پورج شیروانی
دبیر هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد

تخصص : دندانپزشک عمومی

مشاهده پروفایل
دکتر شهریار رجب زاده
دکتر شهریار رجب زاده
ریاست سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد و شورای هماهنگی استان چهارمحال و بختیاری

تخصص : داروسازی

مشاهده پروفایل
آقای رضا منصوری
آقای رضا منصوری
عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد

تخصص : کارشناس گفتار درمانی

مشاهده پروفایل
دکتر کورش احمدپور
دکتر کورش احمدپور
عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد

تخصص : پوست و مو

مشاهده پروفایل
دکتر کیومرث یزدانی
دکتر کیومرث یزدانی
عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد

تخصص : دندانپزشک عمومی

مشاهده پروفایل
دکتر محمد شاهقلی
دکتر محمد شاهقلی
عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد

تخصص : داروسازی

مشاهده پروفایل
خانم بتول قائدامینی
خانم بتول قائدامینی
عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد

تخصص: کارشناس ارشد مشاوره در مامایی

مشاهده پروفایل
دکتر بهمن خلیلی
دکتر بهمن خلیلی
عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد

تخصص : دکترای تخصصی انگل شناسی

مشاهده پروفایل
دکتر سید لطف اله افضلی
دکتر سید لطف اله افضلی
عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد

تخصص : فوق تخصص جراحی پلاستیک

مشاهده پروفایل
دکتر فرخ یدالهی
دکتر فرخ یدالهی
عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد

تخصص : فوق تخصص مراقبت های ویژه (ICU)

مشاهده پروفایل