سازمان های بیمه گر تنها ذی نفعان طرح نسخه نویسی الکترونیک

🔵سازمان های بیمه گر تنها ذی نفعان طرح نسخه نویسی الکترونیک/ عدم اجرای طرح پایلوت و رفع نواقص عامل اصلی مشکلات این طرح

🔸عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که ابتدائی ترین امر در اجرای هر طرحی، رضایت طرفین ذینفع در آن است، گفت: با اجرای شتابزده طرح نسخه نویسی الکترونیک در اجزای مثلث بیمار،مراکز طرف قرارداد و سازمان های بیمه گر، تنها ضلع سوم یعنی بیمه ها راضی هستند.

🔹دکتر شکوهی با اشاره به این که حذف کاغذ از کلیه نسخ،در دسترس بودن فایل درمانی هر شخص برای سازمانهای بیمه گر و سهولت دسترسی به مراکز درمانی برای مردم از جمله اهداف طرح نسخه نویسی الکترونیک است؛ بیان کرد: با توجه به این که هماهنگی های لازم با بیمه های تکمیلی صورت نگرفته و برای پرداخت های خود نسخه کاغذی را از بیمار طلب می کنند ، این امر نقضِ غرض اهداف اولیه یعنی حذف کاغذ است .

وی افزود:   بسیاری از پزشکان متخصص بخش خصوصی به دلیل عدم عقد قرارداد با بیمه ها ، وقت گیر بودن ثبت نسخ الکترونیک و یا نیاز به یک پرسنل جدیدِ و آشنا به امور بیمه ها، از ثبت الکترونیک نسخ استنکاف می ورزند که نتیجه آن مواجه شدن بیماران تحت پوشش بیمه با مشکلات متعدد است.
وی با بیان این که برنامه های نسخه نویسی الکترونیک کاربر پسند نیست ، ادامه داد:  متعدد بودن این برنامه از دیگر مشکلاتی است که همکاران با آن مواجه هستند و باید با تجمیع این برنامه ها و سهولت استفاده از آن ها شرایط را برای استفاده بهینه از این طرح آماده نمود.
رییس کمیسیون منشور حقوق شهروندی با اشاره به این که مشکل فوق الذکر در مراکز پاراکلینیک خیلی بیشتر است؛ اضافه کرد:  برخی  اوقات یک کد را به پنجاه کد تقسیم کرده اند و نسخِ اغلب مراکز پاراکلینیک و موسسات ناقص بوده و کم و کسری های زیادی در آن وجود دارد که به نوعی یک سردرگمی بوجود می آید  و در نهایت  باعث خدمت رسانی ناقص به بیماران خواهد شد .
شکوهی سرعت کم اینترنت ، پشتیبانی های ناقص که برخی اوقات از سوی سرور صورت می گیرد  و عدم دسترسی به سیستم بیمه ها را از دیگر مشکلات طرح نسخه نویسی الکترونیک عنوان کرد و گفت: البته این طرح باید از یک جایی آغاز می شد اما بهترین و تضمینی ترین روش این بود که در ابتدا دو استان شمال و جنوب کشور به مدت یک سال بصورت پایلوت آن را اجرایی می نمودند  و پس از بررسی های لازم و رفع عیوب به شکل سراسری ضمانت اجرایی می یافت.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز نشانه گذاری شده اند