‍ 🔵 سیاست انقباضی در افزایش تعرفه های پزشکی ؛ کشور را از دلسوزان عرصه سلامت تهی خواهد کرد

🔸نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که سیاست گذاران چندین سال است که سیاست انقباضی در افزایش تعرفه های پزشکی را دنبال نموده اند؛ گفت :

بدون هیچ تردیدی این سیاست ، کشور را از دلسوزان عرصه سلامت تهی خواهد کرد.

🔹دکتر محمد هادی صادقی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی درخصوص تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اثرات مستقیم فریز عملی تعرفه بر سلامت مردم و تعهدات نظام سلامت کشور اظهار کرد :
سیاست گذاران بر مبنای اطلاعات غلط و در بهترین حالت ، ناقص ، چندین سال است که سیاست انقباضی در افزایش تعرفه های پزشکی را در کنار سیاست های مالیاتی بعضا مکرر و ضریب های افزایش دنبال نموده اند تا با پیش فرض اشتباه خود به اصطلاح درآمدهای کلان جامعه پزشکی را تعدیل کنند.

🔸 صادقی با بیان این که افزایش ۷ تا  10 درصدی تعرفه ها ، یعنی برقرار ماندن پوسته ای از خدمات سلامت و درمان در جامعه با عملکردی تصنعی؛ خاطرنشان کرد :

در حوزه هایی که به دلیل اهمیت حیاتی آن ها ، حاکمیت نسبت به آن دغدغه دارد ، برخلاف تصور بیشترین کاستی حمایت از ارائه دهندگان خدمت دیده می شود.

🔸وی بیان کرد : تعرفه سایر اصناف معمولا توسط خود صنف تعیین شده و تقریبا با همان برآورده ها هم اجرایی می شود و به طور نسبی نظر فعالان آن حوزه را دربردارد

اما شاهد نارضایتی شدید در دو گروه  دیگر هستیم؛
در حوزه آموزش معلمان و مدرسان دانشگاه ، این روزها بیشترین اجحاف را در حد خود قائلند و در حوزه سلامت هم این نارضایتی مضاعف است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز نشانه گذاری شده اند