با سلام

پزشکان و کارشناسان محترم می توانند طبق نمونه های طراحی شده که در زیر مشاهده می نمایند جهت درخواست و یا تمدید پروانه طبابت یا دفتر کار اقدام نمایند.

مجوز دفتر کار

پروانه طبابت

نکات

  • با توجه به انتخاب هر یک از گزینه شرایط پروانه طبابت یا انتخاب مجوز دفتر کار، در پایین صفحه سیستم از شما مدارکی را درخواست خواهد کرد، لطفا به این مدارک توجه فرمایید و عیناً مدارک درخواستی را در کارتابل خویش بارگذاری نمایید.

  • توجه داشته باشید در صورت عدم انتخاب گزینه تأیید و ارسال جهت ارزیابی که در صفحه آخر می باشد، هیچ گونه مدرکی به سازمان نظام پزشکی شهرکرد جهت ارزیابی ارسال نخواهد شد.