معرفی اجمالی

متولد : متولد مرداد ۱۳۴۹ صادره از شهرکرد

تخصص : لیسانس مامایی از دانشگاه شهید صدوقی یزد

حوزه کاری :

 

بیوگرافی

_عضو کمیسیون بانوان فرمانداری لردگان از سال ۱۳۷۱ _۱۳۷۵
_عضو دور دوم شورای اسلامی شهر سامان
۴ دوره عضو هیات انتظامی تجدید نظر نظام پزشکی استان
_سابقه دو طرح تحقیقاتی در زمینه اختلالات قاعدگی در نوجوانان و تغدیه در دانش اموزان .
ارائه مقاله با موضوع اختلالات قاعدگی در نوجوانان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .سال ۱۳۹۶
_فعالیت در بخش درمان وبیمارستان ۱۴ سال
_فعالیت در بخش بهداشت ۱۵ سال