معرفی اجمالی

متولد : ۱۳۴۲

تخصص : دندانپزشک عمومی

بیوگرافی

تحصیلات :

فارغ التحصیل از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۶۸

شروع به کار مطب از سال ۱۳۷۰

فعالیت در انجمن های دندانپزشکی از سال ۱۳۷۶

فعالیت در سازمان نظام پزشکی شهرکرد از سال ۱۳۸۷

عضو هیأت انتظامی سازمان نظام پزشکی شهرکرد از سال ۱۳۸۸

سوابق کاری

 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
دکتر پورج شیروانی
دکتر پورج شیروانی
دبیر هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد