معرفی اجمالی

متولد : ۱۳۴۷

تخصص : فوق تخصص آلرژی – ایمنولوژی بالینی

بیوگرافی

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۷۱

فارغ التحصیل تخصص کودکان از دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال ۱۳۸۰

فارغ التحصیل فوق تخصص آلرژی _ ایمنولوژی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۰

شاغل در بیمارستان هاجر (س ) و کلینیک امام علی (ع)

استخدام رسمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از سال ۱۳۷۱

مسئولیت به عنوان پزشکی قانونی شهرستان اردل

مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

معاونت آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

عضویت در کمیته علمی تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد – AFP

 

سوابق کاری

 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
دکتر محمد علی زمانی
دکتر محمد علی زمانی
رئیس هیأت بدوی سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد