معرفی اجمالی

متولد : ۱۳۴۶

تخصص : متخصص بیماری های عفونی

بیوگرافی

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال ۱۳۷۳

فارغ التحصیل تخصص بیماری های عفونی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۸۱

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از سال ۱۳۸۲

معاون و رئیس شبکه بهداشت _ درمان فارسان (۱۳۷۵-۱۳۷۴)

مدیر اداره پیشگیری و مبارزه با بیماریها (۱۳۷۶-۱۳۷۵)

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (۱۳۸۳-۱۳۸۱)

دادستان سازمان نظام پزشکی شهرکرد (۱۳۸۸-۱۳۸۴)

مدیر گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد(۱۳۸۸-۱۳۸۴)

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (۱۳۹۲-۱۳۸۸)

سوابق کاری

 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
دکتر رضا ایمانی
دکتر رضا ایمانی
رئیس هیأت تجدید نظر سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد