معرفی اجمالی

متولد : ۱۳۴۳

تخصص : فوق تخصص جراحی پلاستیک

بیوگرافی

فارغ التحصیل در رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۶۹

فارغ التحصیل در مقطع تخصص رشته جراحی عمومی در سال ۱۳۸۲

فارغ التحصیل در مقطع فوق تخصص رشته جراحی پلاستیک در سال ۱۳۹۱

فعالیت در شبکه بهداشت و درمان اردل و بروجن

ریاست بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد به مدت ۳ سال

مدیریت گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مدت ۲ سال

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دارای مطب شخصی در شهر شهرکرد

سوابق کاری

 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
دکتر سید لطف اله افضلی
دکتر سید لطف اله افضلی
عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد