معرفی اجمالی

متولد : ۱۳۳۹

تخصص : دکترای تخصصی انگل شناسی

بیوگرافی

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۶۵

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد در رشته انگل شناسی در سال ۱۳۶۹

فارغ التحصیل دوره Ph.D از دانشگاه لیورپول انگلستان در سال ۱۳۸۳

انتشار بیش از ۴۰ مقاله علمی و پژوهشی

هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مدت ۳۱ سال

مدیر گروه انگل شناسی و حشره شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی شهرکرد

معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

سوابق کاری

 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
دکتر بهمن خلیلی
دکتر بهمن خلیلی
عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد