معرفی اجمالی

متولد: ۱۳۵۲

تخصص: کارشناس ارشد مشاوره در مامایی

بیوگرافی

فارغ التحصیل در مقطع کاردانی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید صدوقی یزد

مؤسس اولین مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی در استان در سال ۱۳۸۹

دارنده مدرک انرژی درمانی

دارای مدرک طب سنتی از کشور آلمان

اولین برگزارکننده کلاس های یوگای بارداری در استان

مدرس کلاس های plc

مربی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مدرس سازمان بهزیستی

عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد برای دو دوره پیاپی

سوابق کاری

 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
خانم بتول قائدامینی
خانم بتول قائدامینی
عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد