معرفی اجمالی

متولد : ۱۳۴۷

تخصص : داروساز

بیوگرافی

فارغ التحصیل رشته داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۷۳

مؤسس و مسئول فنی داروخانه از سال ۱۳۷۴ تا کنون

کارشناس سازمان بیمه خدمات درمانی ( بیمه سلامت) (۱۳۷۷-۱۳۷۵)

کارشناس امور دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (۱۳۹۵-۱۳۷۷)

عضو انجمن داروسازان استان از سال ۱۳۸۰ تا کنون

کارشناس اداره مکمل ها و فرآورده های طبیعی و سنتی از سال ۱۳۹۵ تا کنون

عضو ۳ دوره هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد

سوابق کاری

 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
دکتر محمد شاهقلی
دکتر محمد شاهقلی
عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد