معرفی اجمالی

متولد : ۱۳۴۳

تخصص : دندانپزشک عمومی

بیوگرافی

فارغ التحصیل در رشته دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

استخدام در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دارای مطب شخصی در شهر شهرکرد از سال ۱۳۷۶

سوابق کاری

 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
دکتر کیومرث یزدانی
دکتر کیومرث یزدانی
عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد