معرفی اجمالی

متولد : ۱۳۴۷

تخصص : پوست و مو

بیوگرافی

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

فارغ التحصیل تخصص پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دادستان سازمان نظام پزشکی شهرکرد به مدت ۳ دوره

فعالیت در بیمارستان های فارسان و کاشانی شهرکرد

دارای مطب شخصی در شهر شهرکرد

سوابق کاری

 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
دکتر کورش احمدپور
دکتر کورش احمدپور
عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد