معرفی اجمالی

متولد : ۱۳۵۳

تخصص : داروسازی

بیوگرافی

فارغ التحصیل در رشته داروسازی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۷۸

مؤسس و مسئول فنی داروخانه از سال ۱۳۸۰ تا کنون

عضو دو دوره هیأت مدیره انجمن داروسازان استان چهارمحال و بختیاری

عضو ۳ دوره هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد

دبیر هیأت انتظامی بدوی سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد به مدت ۴ سال

رئیس هیأت انتظامی بدوی سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد به مدت ۴ سال

رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد و شورای هماهنگی استان چهارمحال و بختیاری از سال ۱۳۹۶ تا کنون

سوابق کاری

 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
دکتر شهریار رجب زاده
دکتر شهریار رجب زاده
ریاست سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد و شورای هماهنگی استان چهارمحال و بختیاری