روز پزشک
فرا رسیدن اول شهریور ماه ،زادروز شیخ الرییس ابوعلی سینا و روز پزشک بر جامعه شریف پزشکی گرامی باد. سازمان ...
⚀ جلسه هم اندیشی اعضای سازمان نظام پزشکی شهرکرد با موضوع تجلیل از برگزیدگان و پیشکسوتان گروههای مختلف سازمان نظام پزشکی
⚀ جلسه هم اندیشی اعضای سازمان نظام پزشکی شهرکرد با موضوع تجلیل از برگزیدگان و پیشکسوتان گروههای مختلف سازمان نظام ...