دستیاران و متخصصان طرحی ضریب کا انگیزه ای برای فعالیت ندارند…

🔵دستیاران و متخصصان طرحی ضریب کا انگیزه ای برای فعالیت ندارند/کاستی ها بسیار و برخوردها سلیقه ای است.

🔸معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی با اشاره به کاستی های زیاد و برخوردهای سلیقه ای در خصوص دستیاران و متخصصان طرحی ضریب کا، گفت:

🔹باید با فراهم نمودن امکانات و بسترهای لازم زمینه را برای فعالیت و ماندگاری این همکاران در مناطق محروم و دورافتاده ایجاد کنیم.

🔹دکتر بابک شکارچی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که متخصصان طرحی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند ؛ اظهار کرد :میزان پرداخت حقوق ثابت بسیار پایین ، عدم تعلق حق ماندگاری درصورتی‌که متخصصان کمتر از ۲۳ روز در منطقه حضور داشته باشند، نداشتن حق مطب برای حداقل یک‌سال در آغاز طرح و همچنین نداشتن پروانه مطب سبب شده تا پزشکان جوان نتوانند وام بگیرند ؛ در واقع میزان کاستی‌های بسیار زیاد و برخوردهای سلیقه ای و روایت های مختلف از آئین نامه ها در خصوص پرداخت ها عمده‌ترین مشکلات متخصصان جوان طرحی است.
وی با اشاره به افزایش آمار مهاجرت بعد از اتمام دوره ی طرح در متخصصان طرحی ضریب کا افزود: عدم وجود تعادل بین میزان ساعت، فشار کاری و مسئولیت حرفه ای با درآمد ، مشکل حمل و نقل متخصصین به مناطق کمتر برخوردار،عدم وجود تعادل منطقی و عادلانه درآمد بین رشته های مختلف تخصص،  عدم اجرای هماهنگ و یکپارچه قوانین موجود در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور و وزارتخانه، اعمال مالیات بیشتر نسبت به بخش خصوصی و اعمال سلیقه ای کسورات توسط بیمه موجب شده بسیاری از همکاران تمایلی به ماندگاری و ادامه فعالیت در مناطق محروم و دورافتاده نداشته باشند.
وی دور شدن از خانواده و همسر و فرزندان و عدم تمایل برای ورود به رشته های فوق تخصصی و سیستم هیأت علمی را از دیگر مشکلات همکاران طرحی خود عنوان نمود و گفت: خروج بسیاری از نیروهای هیأت علمی و غیر هیأت علمی از سیستم دولتی و یا تمام وقتی و همچنین نبود شرایط زندگی نرمال برای متخصصین در مناطق کمتر برخوردار ( خانه، شرایط رفاهی و آموزشی برای خانواده ی متخصصین ) از جمله معضلاتی است که انگیزه لازم برای ماندگاری در این مناطق را به حداقل می رساند.
شکارچی با اشاره به فعالیت دفتر دستیاری در معاونت آموزش و پژوهش سازمان نظام‌پزشکی اظهار کرد:  کاهش تمایل پزشکان عمومی برای ورود به رزیدنتی،خروج و انصراف بسیاری از همکاران طی مدت دستیاری از ادامه تحصیل بویژه در رشته های جنرال ، عدم اطمینان از آینده کاری،شغلی و مالی در رشته های مختلف تخصصی موجب خالی ماندن بسیاری از رشته های تخصصی در شهرستانهای کمتر برخوردار شده است.
به گفته معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی همکاران دوره دستیاری و متخصصان طرحی ضریب کا انگیزه و شور و حالی برای ادامه فعالیت خود نداشته و باید متولیان امر تدابیر لازم را برای رفع مشکلات این همکاران اتخاذ نمایند.
وی در بیان راهکارهای برون رفت از این معضلات و ایجاد انگیزه برای گروههای دستیاری و متخصصین طرحی ضریب کا خاطرنشان کرد: وقتی که بودجه ای برای پرداختی بیشتر به پزشکان وجود ندارد باید اجازه ی کار خارج از سیستم دولتی به متخصصان داده شود و با  برداشتن سقف پرداختی، اجرای یکسان قوانین موجود، افزایش مناسب و منطقی حقوق ثابت و کم‌کردن مدت زمان پرداختی کارانه ها، دادن وام‌های بلند مدت با ارقام مناسب و به طور کلی حمایت مادی و معنوی و ایجاد ارزشمندی در بین متخصصان زمینه را برای فعالیت مطلوبتر و ایجاد علاقه و انگیزه برای ماندگاری در مناطق محروم ایجاد کرد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز نشانه گذاری شده اند