“قوانین و مسولیت های  صدور گواهی های پزشکی”

جناب آقای دکتر نظیفی،رییس کل سازمان پزشکی قانونی استان

یکی از وظایف روزمره پزشکان در ارتباط با حرفه خود، این است که به تقاضای بیماران خود یا مراجع ذیصلاح به صدور گواهی در خصوص وضعیت سلامت، بیمار یا  نقص عضو آن ها اقدام بنماید.

برخی بیماری‌ها و نواقصی که افراد به آنها مبتلا هستند، موجب میگردد تا بتوانند از انجام وظایف و تکالیفی که قانونا” بر عهده آنان است معاف شوند. بنابراین بیماران یا اولیای قانونی و یا دستگاه‌های دارای صلاحیت حق دارند از پزشک معالج یا مطلع درخواست گواهی نمایند و پزشک هم باید به درخواست ایشان جواب مسائل داده و گواهی لازم را بر اساس واقعیت صادر نماید.

این گواهی باید بسیار دقیق و با کلمات و جملات صریح صادر شود تا به سود و زیان بیمار مورد، سوء استفاده واقع نشود.

 گواهی های پزشکی به دو دسته کلی :گواهی برای افراد زنده و گواهی برای افراد فوت شده تقسیم می شوند.

گواهی های افراد زنده شامل گواهی تولد،گواهی تندرستی یا گواهی بیماری« شامل صدمات، نقص عضوی،از کار افتادگی یا گواهی سلامت یا کسالت روانی است.

گواهی افراد فوت شده شامل گواهی فوت و صدور جواز دفن، استعلام در خصوص وضعیت فرد فوت شده قبل از مرگ است.

در مورد قوانین و مجازات های مرتبط با گواهی خلاف واقع: هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود و یا شخص دیگری از خدمت دولت یا  نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی

به اسم پزشک جعل کند، به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

همچنین هر گاه پزشک تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مالی یا وجهی انجام گرفته باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می شود.در مورد سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه وارد آورد، مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. یکی از مواردی که ممکن است در میان پزشکان بی اهمیت انگاشته شود و بدون اندیشیدن به عواقب و مضرات آن برای

اشخاص ثالث و یا دستگاه‌های دیگر گواهی خلاف واقع صادر شود،مرخصی های استعلاجی است. پزشکان باید به این مهم توجه داشته باشند که مرخصی های استعلاجی خلاف واقع از نظر حقوقی و قضایی در حکم گواهی های خلاف واقع بوده و در محاکم قضایی مطابق قوانین و مقررات با آنها برخورد خواهد شد.

سازمان نظام پزشکی شهرکرد

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز نشانه گذاری شده اند