نشست تبادل نظر سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با رییس و دادستان سازمان نظام‌ پزشکی

❇️ نشست تبادل نظر سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با رییس و دادستان سازمان نظام‌ پزشکی

🔸پیرامون بررسی مسائل تعرفه‌ای و کمیسیون تعرفه و تعزیرات دانشگاه و برخی مسایل انتظامی

🗓شنبه ١۴ اسفند

✍ در این جلسه مفید مقرر گردید در مورد موارد نیازمند طرح در کمیسیون تعرفه و تعزیرات ، یک شورای حل اختلاف متشکل از کارشناسان درمان و نظام پزشکی تشکیل گردد و موارد ابتدا در این شورا مطرح و سپس در کمیسیون اصلی مطرح شوند ، به این ترتیب از ارجاع برخی از پرونده هایی که قابل حل و کسب رضایت شاکی می باشد به سازمانهایی نظیر تعذیرات و پرونده سازی ، پیشگیری شود و مقرر گردید در همین مورد جلسه هماهنگی با معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی در اولین فرصت برگزار گردد.

سازمان نظام پزشکی شهرکرد

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز نشانه گذاری شده اند