“جلسه بررسی مشکلات همکاران با شرکت های بیمه تکمیلی”

جلسه بررسی مشکلات همکاران با شرکت های بیمه تکمیلی شنبه مورخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲در محل سازمان نظام پزشکی برگزارشد. این جلسه با حضور ریاست محترم سازمان ، معاونت محترم مالی اداری سازمان و مدیرکل محترم سازمان پزشکی قانونی، همچنین خانم دکتر کامران عضو هیات علمی گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی برگزار شد.

در این جلسه رئیس سندیکای بیمه های تکمیلی ، رئیس گروه درمان بیمه ها ونمایندگان و روسای بیمه های تکمیلی نوین،معلم،سرمد،آتیه سازان،اسیا،میهن،دی،سینا،تجارت نو،البرز،دانا وایران ، همچنین تعدادی از همکاران گرامی پزشک و شاغل در درمانگاه‌های خصوصی حضور داشتند.

رئوس مطالب عنوان شده در این جلسه :

 • تحمیل هزینه وپرتو گیری ناخواسته به بیماران بدلیل تکرار رادیوگرافی های متعدد به بهانه تائید اسناد بیمه.
  -لزوم اجرای تعرفه های ابلاغی هیات دولت در زمان عقد قراردادها.
  -لزوم پرداخت به موقع مطالبات همکاران وپرهیز از تاخیر در پرداخت ها.
 • اجتناب از کاغذ بازی های متعدد با وجود الکترونیک شدن سامانه های بیمه ای.
  -ناهماهنگی وقوانین متعدد بیمه های مختلف.
 • پیگیری جلسه با حضور تعدادی از همکاران محترم دندان پزشک وسندیکای بیمه جهت جلوگیری از درخواست گرافی های نابجا و بی مورد و پیشنهاد روش‌های جایگزین رادیوگرافی برای تائید اسناد.
 • آقای دکتر روغنی ریاست محترم سازمان در خصوص مشکلات همکاران موارد زیر را یادآور شدند.
 • ناهماهنگی بین شرکت های بیمه باعث سردرگمی بیماران میگردد.ایشان عنوان نمودند که اخذ تخفیف توسط،این شرکت ها جنبه همکاری دارد وهمکاران گرامی کادر درمان می‌توانند با اخذ وحدت رویه وبه صورت هماهنگ از اعطا تخفیف به شرکت های بیمه خودداری نمایند. همچنین تاکید نمودند از انجام هرگونه رادیوگرافی نابجا بدلیل عوارض قطعی پرتوی خوداری گردد.

آقای دکتر شیروانی معاونت محترم اداری و مالی سازمان نظام پزشکی در خصوص عدم پرتوگیری،ناخواسته بیماران و همچنین تعامل هرچه بیشتر باشرکت های بیمه تاکید کردند. ایشان فرمودند انجام رادیوگرافی به بهانه تائید فاکتور بیمه ها که بعضا بامعاینه ساده قابل انجام است جفا به بیماران میباشد و باعث ایجاد عوارض متعدد وناخواسته برای مردم می‌گردد.

 • آقای دکتر نظیفی مدیر کل محترم پزشکی قانونی درخصوص توصیه به انجام رادیوگرافی توسط بیمه ها فرمودند ؛ انجام رادیوگرافی جهت مستند سازی غیر قانونی است ومیبایست از روشهای جایگزین استفاده شود‌ و پیشنهاد فرمودند این موارد با سندیکای بیمه در تهران مطرح وراه حل های جایگزین توصیه شود.

در ادامه جلسه خانم دکتر غلامی، خانم دکتر شایق و خانم عباسی مدیر درمانگاه رازی، در خصوص مشکلات با بیمه‌ای تکمیلی مطالبی را عنوان کردند :
تاخیر در پرداخت‌ها، اخذ تخفیف در زمان عقد قرارداد،قرارداد باتعرفه های سال قبل، عدم به روز رسانی تعرفه ها باتوجه به ابلاغ تعرفه جدید، عدم آشنائی بیماران با ریز تعهدات بیمه که باعث ایجاد سردرگمی ونارضایتی بیماران می‌گردد.

خانم دکتر کامران عضو هیات علمی دانشگاه درخصوص مضرات رادیوگرافی های متعدد و عوارض ناشی از آن به صورت مبسوط توضیح دادند وفرمودند ، چه بسا انجام هر رادیوگرافی عوارض جبران ناپذیری برای بیماران بدنبال داشته باشد ومیبایست از،هر گونه تکرار گرافی بدون داشته جنبه درمان پرهیز شود.

موارد مطرح شده توسط نمایندگان شرکت‌های بیمه تکمیلی:
.رادیوگرافی های بایگانی شده در شرکت های بیمه، به بیماران بادرخواست کتبی پزشک معالج قابل مسترد کردن میباشد.
.لزوم رعایت تعرفه های ابلاغی در گواهی و فاکتور های صادرشده توسط همکاران کادر درمان.
.عدم امکان تمدید قرارداد در طول سال با تغییر تعرفه.
.الزام درج کد رهگیری در اسناد ارسالی.
.الزام درج خدمت در سامانه بیمه های پایه.
.اشکالات ساختاری سامانه های بیمه پایه.

مصوبات جلسه :

 • پرهیز از انجام رادیوگرافی نابجا وارائه راهکارهای جایگزین.
 • جلسه با سندیکای بیمه در خصوص دستورالعمل های شرکت های بیمه .
 • ارسال صورتجلسه پیشنهادی به سندیکای بیمه در مرکز.

سازمان نظام پزشکی شهرکرد

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز نشانه گذاری شده اند