معرفی اجمالی

متولد : ۱۳۵۶

پزشک عمومی

 

بیوگرافی

فارع التحصیل دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد سال ۱۳۸۱
_ابان ۸۱ تا ۸۲ طرح پیام اور به عنوان مسول مرکز بهداشتی درمانی دوآب صمصامی
-۸۲ تا ۸۳ ادامه طرح مسول مرکز بهداشتی درمانی روستای خراجی
_سال ۸۳ جذب سازمان تامین اجتماعی به عنوان پزشک اورژانس.
_از سال ۸۴ تا کنون حدود ۱۸ سال سابقه کار اجرایی و مدیریتی
(رییس درمانگاه لردگان ‘رئیس پلی کلینیک تخصصی بروجن و در حال حاضر رئیس پلی کلینیک تخصصی شهرکرد ).
-مدیر نمونه تامین اجتماعی استان سال ۸۵
_بیش از ۱۸ سال پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی
-رئیس کمیسیون پزشکی بدوی بروجن و شهرکرد
-رئیس شورای پزشکی بروجن
_پزشک معتمد شهرداری و هلال احمر
-عضو انجمن پزشکان عمومی ایران
_رییس شورای پزشکی تامین اجتماعی استان