معرفی اجمالی

متولد : ۱۳۵۲

تخصص : کارشناس گفتار درمانی

حوزه کاری:

بیوگرافی

فارغ التحصیل در رشته کارشناسی گفتار درمانی از دانشگاه علوم پزشکی سمنان

فعالیت در سازمان بهزیستی

جانشین مسئول مجتمع توانبخشی اداره بهزیستی شهرستان شهرکرد

کارشناس مسئول توانبخشی بهزیستی شهرستان شهرکرد

دبیر کمیسیون پزشکی بهزیستی

سوابق کاری

 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
آقای رضا منصوری
آقای رضا منصوری
عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد