معرفی اجمالی

متولد : ۱۳۵۶

تخصص : فوق تخصص مراقبت های ویژه (ICU)

بیوگرافی

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال ۱۳۸۱

فارغ التحصیل تخصص بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندر سال ۱۳۹۰

دارای فلوشیپ ICU از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال۱۳۹۳

مطب شخصی در شهرستان فارسان به عنوان پزشک عمومی (۱۳۸۶-۱۳۸۳)

فعالیت در بیمارستان های آیت اله کاشانی شهرکرد ، امام رضا (ع) اردل و سیدالشهداء(ع) فارسان

هیأت علمی گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از سال ۱۳۹۶

مسئول برنامه ریزی مراقبت های ویژه (ICU) دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

معاون آموزشی گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه

عضو فعال کمیته مرگ و میر بیمارستان کاشانی

عضو فعال تعیین تکلیف بیماران بد حال و بحرانی بیمارستان کاشانی

مسئول فنی بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کاشانی

عضو فعال کمیته اهداءعضو و پیوند اعضاء استان چهارمحال و بختیاری

سوابق کاری

 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
 • نام کلینیک پزشکی شهرکرد
  بخش مربوطه
  فروردین ۱۳۹۰ - شهریور ۱۳۹۶
دکتر فرخ یدالهی
دکتر فرخ یدالهی
عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرکرد