با سلام
از راه اندازی سایت سازمان نظام پزشکی شهرکرد و قرار دادن اخبار جامعه پزشکی در این سایت کمال تشکر را دارم.